วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เนื่องจากวันนี้ (28 ธ.ค.) เป็น...วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผมจึงขออนุญาตแบ่งปันบทความดีๆเพื่อให้ท่านรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกันนะครับ


● ครั้งที่กรุงศรีอยุธยาแตกเป็นครั้งที่สอง ชาวไทยเสียชีวิตประมาณสองแสนคน ที่เหลือถูกกวาดต้อนเป็นเชลยที่พม่า นับเป็นสงครามที่มีการเสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย

● ถ้าอยุธยาไม่มีพระเจ้าตาก ก็จะไม่มีกรุงธนบุรี ไม่มีกรุงรัตนโกสินทร์ในวันนี้ และอาจไม่มีคนไทยเหลืออยู่ในโลกนี้ 

คนไทยอาจกลายเป็นชนกลุ่มน้อย เหมือนชาวมอญ ที่เคยครองพื้นที่ที่เป็นประเทศพม่าแต่โดนพม่ายึดครองไปได้ กรุงหงสาวดีของมอญเหลือแต่เถ้าถ่าน ไม่เหลือแม้แต่เชื้อพระวงศ์ที่จะมากู้ชาติ ทหารพม่าหนึ่งคนจะข่มขืนสตรีชาวมอญกี่คนก็ได้เพื่อให้เกิดลูกเชื้อสายพม่าตามแผนกลืนเผ่าพันธุ์

● เหตุที่พระเจ้าตากต้องหนีออกจากอยุธยา เพราะได้สั่งให้ยิงปืนใหญ่ใส่พม่า แต่ในขณะนั้น กษัตริย์ที่ครองราชย์อยู่ทรงลุ่มหลงนางสนมจนสั่งว่าใครจะยิงปืนใหญ่ต้องทำเรื่องขออนุมัติก่อน แต่ในทางปฏิบัติ แทบเป็นไปไม่ได้ที่จะรออนุมัติก่อน

○○○○○○○○


● ตลอดเวลาครองราชย์ 15 ปี มีเพียงปีเดียวที่เว้นจากศึกสงคราม พระองค์จึงมิได้ทรงมีเวลาพักผ่อนพระราชหฤทัยเช่นผู้นำทั้งหลาย ต้องวางแผนการศึกและบริหารราชการจนรุ่งสาง พระราชวังมิได้ใหญ่โต สถานที่บรรทมเป็นเพียงเก๋งจีนเล็กๆ กำแพงพระราชวังก็เป็นเพียงคันดิน 

เพราะขณะนั้นท้องพระคลังว่างเปล่า ขนาดจะซื้อหินมาทำกำแพงพระราชวังยังไม่มี แต่พระองค์ก็ทรงมีพระเมตตาไม่เก็บภาษีจากประชาชน เพราะทรงเห็นว่าประชาชนยากลำบากพออยู่แล้ว

● ตลอดเวลาของการทำศึก พระองค์ทรงเสด็จออกนำหน้าทุกครั้งแม้ว่าจะเสี่ยงต่อลูกกระสุน แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญ และสื่อให้รู้ว่าพระองค์ทรงมีความรักเหล่าทหารและพร้อมจะสละพระชนมชีพ

○○○○○○○○


● ทรงกอบกู้เอกราชโดยใช้เวลาเพียง 7 เดือน ด้วยพระองค์ใช้กองทัพเรือกว่าร้อยลำ ระดมพลจากจันทบุรี

● ทรงฟื้นฟูเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วภายใน 3 ปี เนื่องด้วยพระองค์ทรงมีเชื้อสายจีน จึงทรงวางแผนการค้า ส่งเรือสำเภานำสินค้าไทยไปขายยังเมืองจีน นำรายได้จากนั้นมา ถ้าเที่ยวกลับมีเรือว่างก็ให้แวะซื้อข้าวจากญวนซึ่งราคาถูกใส่ลำเรือกลับมาด้วย

● พระองค์มิทรงปรารถนาอำนาจและทรัพย์สินใด ๆ การสละราชสมบัติก็เพื่อให้ชาติไทยดำรงสืบต่อไปตลอดกาล เพราะทรงอ่อนล้าจนไม่อาจรับศึกทั้งจากภายนอกและภายใน องค์รัชทายาทก็ไม่ทรงมีความสามารถเท่าที่ควร โดยคาดว่าพระองค์ได้คาดหวังจะมอบพระราชอำนาจให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (ต่อมาเป็นรัชกาลที่ 1) อยู่แล้ว โดยดูได้จากหลายเหตุการณ์

● มีตำนานของชาวนครศรีธรรมราชเล่าว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมิได้ถูกสำเร็จโทษ แต่ทรงผนวชและลงเรือเสด็จไปประทับที่ถ้ำวัดเขาขุนพนม เมืองนครศรีธรรมราชดังที่เคยตั้งพระทัยไว้

● เหตุที่ให้ออกข่าวว่าสวรรคตเพื่อให้หัวเมืองใหญ่น้อยได้รู้ว่าไทยมีการผลัดเปลี่ยนอำนาจอย่างสมบูรณ์โดยไม่เกิดสงครามกลางเมือง มิฉะนั้นหัวเมืองต่างๆ จะแข็งข้อและยกทัพมาตีแน่นอ

● จริงอย่างที่คาด หลังจากสมัยพระเจ้าตากสิน พม่ายกทัพมาตีไทยถึง 9 ทัพซึ่งเป็นทัพที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ซึ่งหากไม่ใช่รัชกาลที่ 1 เป็นกษัตริย์คงยากที่จะรักษาไทยไว้

○○○○○○○○


เชื่อว่าหากใครได้อ่านเนื้อหาโดยละเอียด จะรู้สึกประทับใจและรักประเทศไทยมากขึ้น 

ซึ่งหากกำหนดให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลา หรือหนังสือประกอบการเรียนให้นักเรียนได้ทราบประวัติศาสตร์ เช่นเดียวกับอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ที่ระบบการศึกษาของเค้าจะพยายามอย่างยิ่งให้เยาวชนผู้ที่จะเติบโตเป็นกำลังของประเทศได้รักชาติเพิ่มขึ้น เสียสละให้สังคม ประกอบอาชีพที่ดี ทำกิจกรรมให้สังคม ไม่คอรัปชั่น ไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตัว 

หากเยาวชนไทยรู้สึกรักชาติอย่างแท้จริง อนาคตประเทศไทยก็จะเจริญกว่านี้อีกมากมาย

○○○○○○○○
Cardit : หนังสือ “ตำนานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” เขียนโดย ทันตแพทย์สม สุจีรา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น